Tư vấn, thiết kế lập dự án chống sét

An Phát đảm nhận từ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế, tính toán giá trị trọn gói cho công trình hoặc lập dự toán theo đơn giá Nhà nước, cùng với Chủ đầu tư trình cơ quan thẩm định và cấp thẩm quyền phê duyệt

Leave Comments

0913 546 629
0913 546 629